Information

Föreningen Skånelin bildades 1986

och har som syfte att sprida kunskap om spånads och oljelin samt vara kontaktyta för alla linvänner.

• informerar om linets möjligheter

• demonstrerar linberedning

• har kurser i linodling & linberedning


Bli medlem i Skånelin då

• får du medlemstidningen Linum två nummer per år

• har du tillgång till maskinparken hos Skånes Lincentrum

• kan du köpa/sälja linfrö


Bilder

Här ser du lite bilder från vår verksamhet.