Bli medlem

Medlemsavgift

Stöd oss gärna i vårt arbete genom att bli medlem.

Betala in medlemsavgiften på Skånelins bankgiro 386 - 3008.

Ange din e-postadress och mobilnummer på inbetalningen.

Medlemsavgiften är 200 kr per person samt 50 kr per familjemedlem och 50 kr för ungdomar 15 - 25 år.

Kontakta gärna vår kassör, Kristina Schlyter
Mobil: 0734-36 91 91.
E-mail: kmschlyter@gmail.com