Bli medlem

Medlemsavgift

Stöd oss gärna i vårt arbete genom att bli medlem.

Betala in medlemsavgiften på Skånelins bankgiro 386 - 3008.

Ange din e-postadress och mobilnummer på inbetalningen.

Medlemsavgiften är 200 kr per person samt 50 kr per familjemedlem och 50 kr för ungdomar 15 - 25 år.

Kontakta gärna vår ordförande Eva Olsson
Mobil: 070-256 27 46
E-mail: ubalk55@gmail.com